دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1388 (4) 
خودمدیریتی دیابت: همبسته‌های اجتماعی، جمعیت‌ شناختی و بیماری

صفحه 43-57

10.22075/jcp.2017.1986

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمدعلی بشارت؛ محمدرضا مهاجری تهرانی؛ سیاوش طالع پسند