دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1394 (25) 
وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

صفحه 15-26

10.22075/jcp.2017.2187

محسن اصغری ‌نکاح؛ فاطمه جانسوز؛ فریبا کمالی؛ سمانه طاهری نیا