تعداد مقالات: 472
182. آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-48

10.22075/jcp.2020.20003.1846

زهرا علیزاده بیرجندی؛ مسعود جان بزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ علی فتحی آشتیانی


186. اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-50

10.22075/jcp.2017.9541.

ژاله رسا؛ علی‌محمد رضایی؛ ایمان الله بیگدلی


188. اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مؤلفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 41-51

10.22075/jcp.2017.2162

شیوا زارع زاده خیبری؛ پروین رفیعی نیا؛ سید محسن اصغری نکاح


189. مقایسه ی عدم تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-50

10.22075/jcp.2017.2189

عباس بخشی پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ محمدصدیق نکونام


190. مقایسه‌ی پاسخ‌های هیجانی در افراد با مشکلات تنظیم هیجانی بالا و پایین در آزمون رورشاخ

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-50

10.22075/jcp.2018.10092.

نعمت اله سنایی نسب؛ وحید صبری؛ شهرام محمدخانی


193. اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدینی مادر سرپرست

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 14-24

10.22075/jcp.2017.2123

مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیانوش زهرا کار؛ حانیه صلحیان بروجردی؛ محمدعلی محمدی فر


194. مقایسه دو روش دارو درمانی و امید درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون اساسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-34

10.22075/jcp.2017.2004

نعمت ستوده اصل؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ هوشنگ طالبی؛ علیرضا خسروی


196. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-43

10.22075/jcp.2017.2105

فرامرز سهرابی؛ سلیمان جعفری‌فرد؛ سلمان زارعی؛ حسین اسکندری


197. بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT))

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.1995

مریم حناساب زاده اصفهانی؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ ینفشه غرایی؛ علی اصغر نژاد فرید


199. تعیین عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-53

10.22075/jcp.2017.2045

سجاد رضایی؛ شاهرخ یوسف زاده؛ طاهر افشار نژاد؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ هما ضرابی


200. اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 39-50

10.22075/jcp.2017.2087

شایسته قرایی اردکانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ سیدعباس تولایی