مقایسه ارزیابی‌ها و نگرش‌ها نسبت به بیماری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ارزیابی ها و نگرش های بیماران دارای تشیخص های اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی بدون علائم روا ن پریشی نسبت به بیماری شان بود.
روش: هفتاد و هفت بیمار دارای تشخیص های اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی تحت مصاحبه تشخیصی قرار گرفته و به وسیله پرسشنامه خود– ارزیابی بیماری مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها: در بین بیماران فوق، گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اسکیزوافکتیو در مقایسه با بیماران دارای تشخیص افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی، دارای سطوح بالاتر انکار بیماری و پیامدهای آن و انکار نیاز به درمان و نیز دارای سطح پایین تر نگرانی بودند.
نتیجه گیری: بیماران اسکیزوفرنیا و اسکیزوافکتیو در مقایسه با بیماران افسردگی اساسی نقایص خودآگاهی بیشتر و بینش پایین تری دارند. جمعیت افسرده بدون علائم روان پریشی از بینش نسبتاً بالایی در مقایسه با دو گروه دیگر برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Appraisals and Attitudes toward Illness in Schizophrenia, Schizoaffective and Major Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • R Yousefi
  • M Ghorban‌alipour
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was the examination and comparison of attitudes toward illness in schizophrenia, schizoaffective and major depression disorders without any psychotic features.
Method: For this purpose, seventy seven patients with schizophrenia, schizoaffective and major depression without any psychotic features were interviewed and assessed by Self-Appraisal of Illness Questionnaire (SAIQ).
Results: Among the above mentioned patients, the group of schizophrenia and schizoaffective patients in comparison to the patient with major depression without any psychotic features had more disclamation of illness, its outcomes and need for treatment with less worry about the illness.
Conclusion: The schizophrenic and schizoaffective patients in comparison to the patients with major depression disorders are in greater level of unawareness, its outcomes and insight of the illness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Insight
  • Schizophrenia
  • Schizoaffective
  • major depression