اخبار و اعلانات

افزایش رشد ضریب تاثیر مجله روان شناسی دانشگاه سمنان در مقایسه با ضریب تاثیر متوسط حوزه و رشته در کشور

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال 1397، ضریب تاثیر (IF) مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان از 0/222 به 0/417 افزایش  یافته است. ​بر این اساس ضریب تاثیر مجله روان شناسی بالینی از متوسط ضریب تاثیر حوزه علوم اجتماعی و رشته روان شناسی در کشور بالاتر قرار گرفته است ( IF  مجله از MIF =0/357 بالاتر قرار گرفته است). این شاخص نشان دهنده رشد تعداد استنادات مجله می باشد. ضریب شاخص آنی مجله نیز در این مدت 0/111 بوده است. همچنین مجله روان شناسی بالینی همانند سال های قبل جزء مجلات هسته در کشور محسوب می شود. چارک ...

مطالعه بیشتر

کسب رتبه A از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری طبق رتبه بندی جدید نشریات کشورتوسط فصلنامه روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در سال 1396

بر اساس آخرین گزارش پورتال نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 96 مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان در رتبه A  قرار گرفت. لازم به ذکر است رتبه بندی نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم در پنج رده A+, A,B,C,D  قرار می گیرند. طبق این رتبه بندی، تعداد محدودی از نشریات ( 26 نشریه ) در رتبه A+ قرار گرفته اند و نشریات رتبه A ( 271 نشریه ) بوده اند. بیشتر نشریات کشور در رده B (635 نشریه ) قرار گرفته اند. در ضمن هیچ نشریه روان شناسی در بین نشریات دارای رتبه A+  در کشور قرار ندارد.  

مطالعه بیشتر

قرارگرفتن مجله روانشناسی بالینی در لیست مجلات هسته ای رشته روانشناسی

دکتر شاهرخ مکوند حسینی سردبیر مجله روانشناسی بالینی از قرارگرفتن مجله در لیست مجلات هسته ای رشته روانشناسی خبر داد:  بنا به اظهارات ایشان در میان محدود مجلاتی که این عنوان را گرفته اند نام مجله روانشناسی بالینی دیده می شود. در سامانه نشریان علمی جهان اسلام با علامت کاپ طلایی رنگ این درجه برای مجله مشخص شده است و با کلیک بر روی آن توضیحات در کادر باز می گردد.دکتر شاهرخ مکوند حسینی بیان داشتندکه این اولین بار است که مجله روانشناسی در این لیست قرار گرفته است و حاکی از کیفیت علمی، محتوایی و تخصصی بالای آن استکه محصول تلاش های بی وقفه عوامل اجرایی مجله ...

مطالعه بیشتر

JCP Annual English Language Issue

Dr.Sh Makvand Hosseini spoke about the promotion of the JCP journal in publishing an Annual  English Language Issue besides the quarterly Persian language issues. Received manuscripts undergo a peer-review process before any decision for publication and those that merit the necessary scientific and language standards will be choose for the first number.   All Authors around the world are invited to submit their scientific works as soon as possible through the JCP site.    

مطالعه بیشتر

English homepage and new number of the journal

The Journal of Clinical Psychology recently has already updated its English homepage within which English abstracts as well as all journal information including aims and scope,  ethics, peer review process etc. are available for readers all around the world.  A  new number of the journal for the winter is also ready and will be available online as soon as possible. Assoc/Prof.Sh.Makvand-Hosseini Editor-in-Chief  

مطالعه بیشتر