نمایه مقاله‌های شماره‌های1 تا 4 مجله روان شناسی بالینی دانشگاه سمنان

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه
ایجاد نمایه‌های متنوع، امکان دسترسی سریع به محتوای مجلات را فراهم می کند. تولید نمایه های علمی و تخصصی برای مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی و حرفه‌ای همواره از یک سو مورد توجه مخاطبان و از سوی دیگر مورد توجه مدیران نشریات بوده است. حضور نمایه نامه‌های معتبر بین المللی همچون ISI و ISC به نظر می‌رسد بر اهمیت روزافزون و توجه ویژه به تولید نمایه‌های تخصصی و متنوع برای مقالات منتشر شده در نشریات افزوده است.
نمایه‌های مرتبط با چهار شماره اول (1 تا4) مقاله‌های منتشر شده در مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان، به گونه‌ای تهیه شده است تا راهنمای مخاطبان مجله در دسترسی سریع به محتوای مجله شود. چهار شماره مزبور، در بردارنده تعداد 29 مقاله می‌باشد. تلاش شده است تا از طریق کلیدواژه‌ها و عباراتی که نماینگر محتوای مقالات باشند،
نمایه‌ای تهیه شود تا خوانندگان مجله را به گونه‌ای سریع، صحیح و آسان به محتوای مجله رهنمون گردیم.
این نمایه، مشتمل بر سه بخش مجزا می باشد: "نمایه عناوین، نمایه موضوعی و پدیدآورندگان" عناوین تمام مقالات منتشر شده در شماره‌های یک تا چهار مجله، در بخش نمایه عناوین قابل مشاهده است. نظم حاکم بر این قسمت بر اساسترتیب انتشار مجلدهاست. در مقابل هر عنوان مقاله، شماره‌ی صفحه اختصاص یافته به مقاله در
مجله، آورده شده است. در بخش نمایه
موضوعی، کلیدواژه‌های مطرح و مهم هر مقاله استخراج شده است. در مقابل هر کلیدواژه نیز عددی مشاهده می‌شود. این عدد در واقع، بر شماره‌ی ترتیب مندرج در بخش نمایه‌ی عناوین مقالات اشاره دارد که از یک شروع می شود و تا بیست و نه (شمار تمام مقالات منتشر شده در مجلدهای یک تا چهار مجله) ادامه می‌یابد.
به عنوان مثال، کلیدواژه‌ی «ساختار عاملی تأییدی 1» در بخش نمایه‌ی موضوعی به این معناست که باید در بخش نمایه‌ی عناوین، مقاله‌ی شماره‌ی 1 را ببینیم تا عنوان و مشخصات انتشار مقاله‌ایی که کلیدواژه مزبور در داخل آن مقاله یافت شده است را بیابیم که در این جا مقاله مورد نظر 1). بررسی ساختار عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان ایشنباخ (YSR): دوقلوهای همسان و ناهمسان، مجتبی حبیبی عسگرآباد، محمد علی بشارت، زهرا فدایی، محمود نجفی) می‌باشد. مقاله مذبور در مجله روان‌شناسی بالینی سال اوّل، شماره‌ی اوّل، بهار 1388 منتشر شده است.
در بخش نمایه پدیدآورگان نیز عدد موجود
در مقابل هر نام، اشاره بر ترتیب مقالات در نمایه عناوین دارد و راهنمای دسترسی به اطلاعات


کتابشناختی آثار منتشر شده از نویسندگان و پدیدآورندگان مقالات در شماره های یک تا چهار مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان را فراهم می‌کند. این نمایه به صورت الفبایی تنظیم شده است. نمونه یک مدخل در بخش نمایه پدیدآورندگان به شرح زیر است.
( عابدین، علیرضا 2، 12 ) که اشاره به دو مقاله منتشر شده از نویسنده مذبور با
مشخصات کتابشناختی زیر دارد:
سال اول، شماره 1، بهار 1388
2. تعیین نشانه‌های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی‌سازی ‌شده، برونی‌سازی ‌شده و بهنجار، مونا مرادی مطلق، علیرضا عابدین، محمود حیدری: 34-19
سال اول، شماره2، تابستان 1388
12. بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های عاطفی - رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادی، الناز پوراحمدی، محسن جلالی، علیرضا عابدین، رسول روشن چسلی: 59-51

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indexes of Semnan University Journal of Clinical Psychology (Issues 1 to 4)

نویسنده [English]

  • Rahman Marefat
چکیده [English]

Abstract
In this article Indexes of Semnan University Journal of Clinical Psychology (Issues 1 to 4) has established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of Clinical Psycnology Index
  • Semnan University