تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
مقدمه: آسیب‌های سطحی شخصیت، زیر مجموعه‌ای نسبتاً سالم از اختلال‌های شدید شخصیت می‌باشند که بعضی از صفات و ویژگی‌های اختلال‌های شخصیت را نشان می‌دهند اما مشکلات و ویژگی‌های آنها از نوع خفیف بوده و زیر آستانه‌ی ملاک‌های تشخیصی متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلال‌های روانی قرار دارد. ویژگی اصلی آنها، وجود بعضی خصیصه‌های خشک و انعطاف ناپذیر شخصیتی است که منجر به رفتار‌های تکراری می‌شود. هدف از اجرای پژوهش، بررسی کارایی روان درمانی پویشی کوتاه مدت در تشخیص افراد مبتلا به آسیب‌های سطحی شخصیت می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه‌ی موردی است. نمونه‌ی پژوهش حاضر را سه نفر از خانم‌های مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی معراج که در رده‌ی سنی 20 تا 30 سال قرار دارند تشکیل می‌دهد، که هر کدام به مدت 20 جلسه هفتگی و هر جلسه 50 دقیقه، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج به صورت بالینی و به روش مطالعه موردی صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تشخیص اختلال‌های سطحی شخصیت افسرده، اجتنابی و وسواسی از طریق ارزیابی ساختاری و توصیفی بر اساس نظریه‌ی روابط موضوعی کرنبرگ، امکان پذیر است.
نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی موردی هر کدام از افراد نمونه نشان داد که تشخیص اختلال‌های سطحی شخصیت، از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت برای اختلال‌های سطحی شخصیت امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Higher Level Personality Pathology by Using Short-Term Dynamic Psychotherapy

نویسندگان [English]

  • Andisheh Vahedi 1
  • Shahrokh Makvand-Hosseini 2
  • Eman-Allah Bigdeli 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Introduction: People with higher level personality disorder, are a relatively healthy subset of severe personality disorder. They show some of personality disorder’s characteristics but their problems and traits are more moderate and sub threshold of DSM-IV-TR criteria for personality disorder. Their main characteristic is inflexible and maladaptive personality traits that leads to repetitive behavior. Research goal was to diagnose people with higher level personality pathology by using short-term dynamic psychotherapy for higher level personality pathology (DPHP).
Method: Current study was a case study. Research sample, comprises from three people who had referred to Meraj consulting institute. All of them were between 20 to 30 years old and each, have been studied in 20 weekly sessions lasting for 50 minutes. Outcome analysis was done in a clinical and case study way.
Results: Results showed that diagnosing of higher level avoidant, obsessive-compulsive and depressive personality pathology is possible by using structured and descriptive assessment on the basis of Kernberg’s object relation theory.
Conclusion: Our case study showed that diagnosis of higher level personality disorder is possible by using short-term dynamic psychotherapy for higher level personality pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personality Disorder
  • Higher Level Personality Pathology
  • dynamic psychotherapy