نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: تفاوت های سرشتی در رفتار دلبستگی نقش مهمی دارند. سبک دلبستگی، که از کودکی در چارچوب روابط مادر- کودک شکل می گیرد، تعیین کننده اصلی شیوه تنظیم هیجان هاست. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا بود.

روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بود. نمونه آماری شامل 300 دبیر که با روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای انتخاب و پس از جلب رضایت و همکاری در این پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر(TCI)، پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو( FTAS)و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان( AII)را تکمیل کنند. تحلیل داده ها با محاسبه ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر انجام گرفت.

 یافته ها: براساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که  بعد سرشتی نوجویی و آسیب گریزی  و بعد منشی خودراهبری با آلکسی تایمیا اثرمستقیم دارد؛ همچنین بعد سرشتی نوجویی و آسیب گریزی و بعد منشی خودراهبری، همکاری و خودفراروی با آلکسی تایمیا به واسطه سبک های دلبستگی ناایمن اثرغیرمستقیم دارد؛ بین بعد سرشتی آسیب گریزی، نوجویی و بعد منشی همکاری، خودفراروی با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ناایمن بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا دارای نقش واسطه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Attachment Styles in Relationship between Temperament and Character Dimensions and Alexithymia

نویسندگان [English]

  • J. Karami, 1
  • K. Yazdanbakhsh, 2
  • P. Karimi, 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Temperament differences play important role in attachment behavior. Attachment style is main determinant of emotion regulation method which takes shape in childhood in mother-child relationship framework. So purpose of present study was to determine mediating role of attachment styles in relationship between temperament and character dimensions and alexithymia.

Method: The method was correlational research design and statistical population consisted all of female teachers who work in Kermanshah's education in 2013-2014 academic years. The sample include 300 teachers that were chosen by multi-stage cluster sampling and were participated in this research after consent for cooperation and they were asked to complete Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCT ), Toronto alexithymia scale (FTAS) and Adult Attachment Styles Inventory (AII). The data analysis was done by correlation coefficient and path analysis.

Results: According to the results, proposed model for relationship between above variables has acceptable fit. The results of path analysis showed that aspects of innovativeness and harm avoidance and self-directedness temperament have direct effect on alexithymia. Also aspects of innovativeness and harm avoidance and self-directedness, cooperativeness and self-transcendence temperament with alexithymia has indirect effect in mediation of insecure attachment styles and there is positive and significant relationship between aspects of harm avoidance temperament, innovativeness and cooperativeness temperament, self-transcendence with anxiety insecure attachment style.

Conclusion: According to findings of this research, we could conclude that unsecure attachment style between temperament and character dimension and alexithymia have mediator role.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • temperament and character
  • Alexithymia