نویسنده = پرویز آزاد فلاح
اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.10190.

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری


روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی


ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2108

رقیه آتشکار؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح


اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 39-50

10.22075/jcp.2017.2087

شایسته قرایی اردکانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ سیدعباس تولایی


اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 87-98

10.22075/jcp.2017.2082

مرتضی نظیفی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ علیرضا مرادی


حافظه کاری واج‌شناختی در کودکان ناروان طبیعی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-11

10.22075/jcp.2017.2057

مرضیه مداح؛ پرویز آزاد فلاح؛ معصومه سلمانی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی


توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 55-64

10.22075/jcp.2017.2054

مرتضی نظیفی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ علیرضا مرادی


اثربخشی برنامه‌های توانمند سازی زناشویی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 27-37

10.22075/jcp.2017.2044

فرشته پورمحسنی؛ عباسعلی اللهیاری؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ فضل الله احمدی


رابطه برون‌ گردی و نوروز گرایی با نارسایی‌های شناختی: ارزیابی نقش واسطه‌ای فراشناخت

دوره 2، شماره 4، دی 1389، صفحه 41-49

10.22075/jcp.2017.2037

مهناز شاهقلیان؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسن عشایری


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388

10.22075/jcp.2017.1991

پرویز آزاد فلاح