دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1393 (24) 
4. تأثیر درمان دیدگاه زمان بر شدت علائم وسواس و اجبار

صفحه 33-40

مهدی اصفهانی؛ محمد باقر کجباف؛ محمد رضا عابدی


6. مقایسه حافظه در افراد مبتلابه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار

صفحه 51-59

نازنین خیرخواهان؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر؛ نادیا ثقفی


8. اثربخشی برنامه مدیریت رفتاری برای مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان ناشنوا

صفحه 71-83

آوازه سادات یوسفی نمینی؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا