دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 (4) 
3. بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

صفحه 11-19

محمدرضا نجفی؛ نجمه وکیلی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ فاطمه رضایی


6. خودمدیریتی دیابت: همبسته‌های اجتماعی، جمعیت‌ شناختی و بیماری

صفحه 43-57

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمدعلی بشارت؛ محمدرضا مهاجری تهرانی؛ سیاوش طالع پسند


8. خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان

صفحه 67-75

غلامرضا دهشیری؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی