دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1391 (16) 
2. مقایسه عناصر

صفحه 12-19

سارا آقابابایی؛ ناهید اکرمی


4. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی: مطالعه موردی

صفحه 31-43

فرامرز سهرابی؛ سلیمان جعفری‌فرد؛ سلمان زارعی؛ حسین اسکندری


7. ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری

صفحه 63-73

رقیه آتشکار؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح


9. رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی

صفحه 83-92

سامره اسدی‌مجره؛ مریم عابدینی؛ حمید پورشریفی؛ مهناز نیکوکار