دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1391 (16) 
2. مقایسه عناصر

صفحه 12-19

10.22075/jcp.2017.2103

سارا آقابابایی؛ ناهید اکرمی


9. رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی

صفحه 83-92

10.22075/jcp.2017.2110

سامره اسدی‌مجره؛ مریم عابدینی؛ حمید پورشریفی؛ مهناز نیکوکار