نویسنده = علی محمد رضایی
تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 55-62

10.22075/jcp.2017.2145

شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ محمد مهدی آزادی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-90

10.22075/jcp.2017.2138

علی محمد رضایی؛ مریم صفایی؛ فاطمه سادات هاشمی