نویسنده = عابدین علیرضا،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی - رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 51-59

10.22075/jcp.2017.1980

پوراحمدی الناز؛ جلالی محسن؛ عابدین علیرضا؛ روشن چسلی رسول