نویسنده = حجتی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-35

10.22075/jcp.2017.2020

علی مشهدی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم حجتی؛ پرتیبا ریبای؛ زهرا حسین زاده ملکی