نویسنده = محمدی فر، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدینی مادر سرپرست

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 14-24

10.22075/jcp.2017.2123

مهدی زارع بهرام آبادی؛ کیانوش زهرا کار؛ حانیه صلحیان بروجردی؛ محمدعلی محمدی فر


2. نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 75-84

10.22075/jcp.2017.2064

علی بیگی؛ محمدتقی فراهانی؛ شهرام محمدخانی؛ محمدعلی محمدی فر