نویسنده = حصارسرخی، ربابه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 101-108

10.22075/jcp.2017.2203

انسیه لعل زاده؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ربابه حصارسرخی