نویسنده = آزادفلاح، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.10190.

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری