نویسنده = �������������������� �������������� ��������������
اثربخشی درمان تعامل والد -کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 47-57

10.22075/jcp.2017.2022

مرضیه عباسی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف