نویسنده = ��������������������������� ������
ارتباط سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی با سیستم‌های مغزی/ رفتاری

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 63-73

10.22075/jcp.2017.2108

رقیه آتشکار؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ پرویز آزادفلاح