نویسنده = جواد صالحی فدردی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-106

10.22075/jcp.2017.2248

جواد وکیلی؛ سیدعلی کیمیایی؛ جواد صالحی فدردی


2. بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-67

10.22075/jcp.2017.2116

جواد صالحی فدردی؛ مسعود مقدس زاده بزاز؛ سید امیر امین یزدی؛ محسن نعمتی