نویسنده = �������������������� �������������� ������������
پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبک‌های دلبستگی: نقش میانجی تنظیم هیجانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401

10.22075/jcp.2022.27234.2454

مریم رنجگر؛ معصومه پورمحمدرضا تجریشی؛ فیروزه ساجدی؛ راضیه بیدهندی یارندی


شیوع شناسی اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر شهر کرج

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-87

10.22075/jcp.2020.17486.1651

معصومه پورمحمدرضا تجریشی؛ مریم یوسفی؛ ساحل همتی؛ عنایت اله بخشی