نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی آموزش اختصاصی‌سازی حافظه بر تنظیم هیجان و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26219.2388

پویا لوائی؛ علیرضا مرادی؛ محبوبه طاهر؛ نیلوفر میکاییلی


اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

10.22075/jcp.2017.10190.

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری