نویسنده = ������������������������ ��������
تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 47-58

10.22075/jcp.2017.9475.

علی شیخ الاسلامی؛ علیرضا بخشایش؛ کاظم برزگربفرویی؛ وجیهه مردای‏ عجمی