نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
پناهگاه‌های روانی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت خوشه C؛ یک مطالعه موردی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 103-116

10.22075/jcp.2022.25736.2356

حسن هادی نژاد؛ محمدنقی فراهانی؛ عزیزاله تاجیک اسمعیلی