کلیدواژه‌ها = معناداری بالینی
تعداد مقالات: 1
1. معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی‌های بالینی درد مزمن

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-77

10.22075/jcp.2017.2047

محمدعلی اصغری مقدم؛ محمدرضا شعیری؛ وجیهه حامدی؛ راضیه شهنی؛ نرگس محرابیان