کلیدواژه‌ها = معتاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد، سیگاری و عادی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 59-67

10.22075/jcp.2017.2071

محسن احمدی طهور سلطانی؛ محمود نجفی