کلیدواژه‌ها = واژه‌های‌کلیدی: چاقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-67

10.22075/jcp.2017.2116

جواد صالحی فدردی؛ مسعود مقدس زاده بزاز؛ سید امیر امین یزدی؛ محسن نعمتی