کلیدواژه‌ها = وابستگی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-36

10.22075/jcp.2019.14826.1422

سید محمد میلاد طباطبایی پور؛ پرویز صباحی


2. روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-80

10.22075/jcp.2017.2137

نجمه فتح؛ پرویز آزاد فلاح؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ چنگیز رحیمی