کلیدواژه‌ها = اختلال شخصیت مرزی
اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تأملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-58

10.22075/jcp.2019.15996.1531

مهدی خوریانیان؛ عباس بخشی پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 97-106

10.22075/jcp.2017.2248

جواد وکیلی؛ سیدعلی کیمیایی؛ جواد صالحی فدردی