کلیدواژه‌ها = اضطراب کرونا
پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس کیفیت خواب: تحلیل نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 15-22

10.22075/jcp.2021.22223.2041

پروانه کریمی؛ کامران یزدانبخش؛ محبوبه کربلایی


رابطه اضطراب کرونا با اضطراب سلامتی: نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان

دوره 13، شماره2، تیر 1400، صفحه 111-120

10.22075/jcp.2021.21977.2024

محمدرضا مظلوم زاده؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ میلاد شیرخانی؛ عالیه زمانی طاوسی؛ فائزه صلایانی