کلیدواژه‌ها = رویکرد اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین بسته امید درمانی با رویکرد اسلامی در مواجهه با پیامدهای روانشناختی همه‌گیری کرونا

دوره 13، شماره2، تابستان 1400، صفحه 201-211

10.22075/jcp.2021.21443.1977

محمد فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمدرضا احمدی؛ مجتبی حافظی؛ مرتضی کاشانی نژاد ابیانه