کلیدواژه‌ها = افکار خودکشی
مدل‌یابی افکار خودکشی بر اساس تصویر بدنی و نشخوار فکری با میانجی‌گری هراس اجتماعی در افراد با اختلال ملال جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/jcp.2022.26298.2394

سیده مهسا موسوی؛ محمد نریمانی؛ سیده سحر عسگری


بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT))

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 35-45

10.22075/jcp.2017.1995

مریم حناساب زاده اصفهانی؛ رخساره یکه یزدان دوست؛ ینفشه غرایی؛ علی اصغر نژاد فرید