نویسنده = وثوق، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-58

10.22075/jcp.2017.2007

مژده خداپناه؛ علیرضا مرادی؛ سیمین وثوق؛ مژگان خداپناه