نویسنده = میکاییلی، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-20

10.22075/jcp.2017.2011

بتول احدی؛ نیلوفر میکاییلی؛ عبدالرضا عبدالمحمدی