نویسنده = آقایوسفی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رگه‌های شخصیتی پیش بینی کنندۀ نشانگان افسردگی در کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-17

10.22075/jcp.2017.2042

علیرضا آقایوسفی؛ بهرام ملکی