نویسنده = تبعه امامی، شیرین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 7-16

10.22075/jcp.2017.2058

شیرین تبعه امامی؛ ابوالقاسم نوری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی