نویسنده = زاده محمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 75-85

10.22075/jcp.2017.2081

حمیده بیاتی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ علی زاده محمدی