نویسنده = کاظمی، نرجس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 71-78

10.22075/jcp.2017.2090

ابراهیم نوری تیرتاشی؛ نرجس کاظمی