نویسنده = اکبری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبـود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-101

10.22075/jcp.2017.2100

ابراهیم اکبری؛ زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمود علیلو؛ زینب عظیمی