نویسنده = اسماعیلیان، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های افسردگی و پذیرش کودکان دارای والدین مطلقه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-57

10.22075/jcp.2017.2135

نسرین اسماعیلیان؛ کارینه طهماسیان؛ محسن دهقانی؛ فرشته موتابی