نویسنده = هاشمی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-90

10.22075/jcp.2017.2138

علی محمد رضایی؛ مریم صفایی؛ فاطمه سادات هاشمی