نویسنده = کارشکی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2017.2213

زکیه عادلی پور؛ علی جوادی،؛ حسین کارشکی