نویسنده = کریمی، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-70

10.22075/jcp.2017.2227

جهانگیر کرمی؛ کامران یزدانبخش؛ پروانه کریمی