نویسنده = سلیمی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر ولع مصرف معتادین به هرویین تحت درمان با متادون

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-31

10.22075/jcp.2017.2233

سید حسین سلیمی؛ علی حق نظری؛ محسن احمدی طهور سلطانی؛ منا زهره وند