نویسنده = رنجبری، توحید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر پرخاشگری، در پسران نوجوان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-74

10.22075/jcp.2017.9889.

حسین خادم؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ توحید رنجبری