نویسنده = جنادله، خالد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-78

10.22075/jcp.2018.13974.1361

خالد جنادله؛ سودابه بساک نژاد؛ عیدان یونسی؛ خدیجه سعادتمند