نویسنده = مهدی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر درمان دیدگاه زمان بر شدت علائم وسواس و اجبار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-40

10.22075/jcp.2017.2180

مهدی اصفهانی؛ محمد باقر کجباف؛ محمد رضا عابدی