نویسنده = �������� ���������� ����������������
اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه مثبت و منفی و امید بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-12

10.22075/jcp.2020.18595.1724

حسن آقائی خواجه لنگی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا نجفی؛ مائده ماضی